Reconstruction works, Fővám tér
2023 + Facade + In progress
Location Budapest, V. district
Info

Az 1912-ben befejezett, Schannen Ernő és fia Schannen Artúr műépítészek által tervezett lakóépület építészeti karakterét a franciaudvaros beépítés, a két hatalmas mansard tető, illetve az ezek előtti neobarokk oromfalak és az oktogonális toronysüveggel fedett sarokrizalit adja. A homlokzatképzés és az eredeti földszinti nyílásrend igen impozáns volt, de mára jelentősen megkopott, részleteiben elpusztult. A rendkívül nagyvonalú eredeti terv a tömegformálás tekintetében szinte teljesen, a részletképzés tekintetében elég pontosan meg is valósult. Az 1960-as években felújítási, átépítési munkák zajlottak, amelyek károsan érintették a homlokzatokat, a tetőt és az udvarok alatti pincék vasbeton födémeit. A tető és az udvarok felújításának tervezése során az épület eredeti karakterét erősítő beavatkozásokat preferáltuk, viszont az eredeti karaktert rontó, XX. századi beavatkozásokat semlegesíteni kívántuk. A homlokzatrekonstrukció tervezésére még nincs megbízásunk, de reméljük egyszer együtt lesz kezelhető az egész projekt. 2023-ban az V. kerületi Önkormányzat hozzájárult a tervezett munkákhoz. A társasházként működő lakóépület teljes rekonstrukciója valószínűleg csak a tetőtér hasznosítása esetén valósítható meg.

Multifunctional hall, Csepel
2023 + Industrial + Completed
Location Budapest
Info

2020 óta foglalkozok a Csepeli gyártelep központi útja mellett lévő, romos, de gyönyörű ipari épülettel. Az 1.600 m2 alapterületű, három hajós, shed-tetős, tégla homlokzatos, eredetileg földszintes ipari csarnok a Weiss Manfréd Művek első építési ütemében, az 1910-es években épült. A csarnok két traktusa biztosan eredeti, a harmadik annyira roncsolódott, hogy azt már nem tekintjük annak. Az eredeti épület homlokzatai a kor építési gyakorlata szerint, látszó tégla architektúrával, jellegzetes, egyszerű tégladíszítéssel épültek. Olyan sokszor építették át a homlokzatot, hogy eredeti nyílás és eredeti nyílászáró nincs is a házon. A shed-tető faszerkezete nagyon rossz, néhol életveszélyes állapotban volt. Az elmúlt évek során több koncepciótervet, bontási tervet, tartószerkezet megerősítési tervet és a tetőszerkezet és a fedés kiviteli tervét készítettük el. Jelen állás szerint először lesz új tetőszerkezete és fedése az épületnek és csak ezután határozzák meg az új funkciót, ami nem lehetetlen vállalkozás, de szokatlan. Az eredeti, kötőgerendás tetőszerkezetű csarnokban kb. 5,60 méter volt a csarnok szerkezeti (hasznos) belmagassága, a tervezési program szerint jelenleg az elvárt szerkezeti belmagasság 6,50 méter. A tetőszerkezet, annak kiegészítő szerkezetei és a fedés 2023-ban elkészült.

Weekend house, Balaton
2023 + Residential + In progress
Location Balaton
Info

A Balatonfelvidéken egy külterületi (szőlőhegy) telken lévő, régóta nyaralóként használt présház épület alapozásának, főfalainak és födémeinek felhasználásával egy télen is használható házat kellett létrehozni az egykori, rendkívül kusza, több ütemben készült épületállomány átalakításával. A gyökeres átalakítást igyekeztünk úgy tervezni, hogy a ház illeszkedjen a természeti és az épített környezetbe. Az egykori présház tájidegen és műszakilag színvonaltalan konstrukció volt, de előnye, hogy a terepszint alatti és a terepszint feletti beépítése viszonylag nagy, amit szerzett jogként értelmezve megalkothatunk egy vendégszobákkal is rendelkező lakóházat. Egy alig 6 méter széles, a hegyre merőleges gerincű, nyeregtetős-oromfalas, "balatonfelvidéki" házat terveztünk, amit egy visszhúzott, jóval keskenyebb és alacsonyabb, de szintén nyeregtetős-oromfalas keresztház egészít ki. A nyílásrend, az anyaghasználat, a részetképzés és az ornamentika a helyi karaktert követi, konzervatív, romantikus, szentmentális módon. A kis keresztházas, hegyre merőleges fő tömegtől mind szerkezetileg, mind anyaghasználatban markánsan elválasztva, elrejtve alakítottuk ki a növényzettel benőtt, völgy felőli homlokzatán szinte csak támfalként megjelenő, pinceszinti, lapostetős kubust.