Reconstruction facade
2019 + Facade + In progress
Location Budapest VIII. district
Info

Budapest, Józsefváros, Palotanegyed. Az 1911-ben, Freund Dezső tervei szerint épült, premodern-szecessziós stílusú, zártsorú beépítéses lakóház homlokzata igen lepusztult állapotban van, ami leginkább a 60’ években történt felújításnak tudható be. Az épületnek fővárosi védettsége van, amit az eredetileg igen mívesen kialakított homlokzati architektúrának köszönhet. Az eredeti tervek és a házon még éppen fellelhető ornamentika, valamint a Freund Dezső korabeli házairól vett motívumok alapján kiegészítésekkel teljessé tett rekonstrukciót, Kelecsényi Kristóf művészettörténésszel együtt dolgoztuk ki. A ház rejtélye az oromzat negyedik emeltén található „kék angyal” sgrafitto, amit a kivitelezés során feltártunk és restauráltunk. A tervezés 2017-ben történt, a homlokzat kivitelezése 2019-ben fejeződött be. A feladat része volt az elegáns kapualj felújításának megtervezése is, aminek kivitelezése még várat magára.

Dobozi utca 25, Renovation facade
2018 + Facade + In progress
Location Budapest. Dobozi utca 25,
Info

A budapesti eklektikus lakóházak közül ez egy nem kiemelkedő karakterű és minőségű, stilizált, art-deco hatású homlokzattal rendelkező épület, aminek kifejezetten egyedi jellegzetességei nincsenek ugyan, de szép, arányos, jól tagolt és eredeti; így az eredetihez közeli felújítása és rekonstrukciója feltétlenül ajánlott. Ezen az épületen tökéletesen látható az a barbár pusztítás, amit nem a történelmi nagy események (’44-es ostrom, ’56-os forradalom), hanem a sok évtized gondatlansága, pénztelensége, kulturálatlansága okoz. Az itt látható képek az un. “településképi bejelentési” eljárás tervdokumentációjából átvett fontosabb tervlapok, melyek kb. bemutatják a tervezés folyamatát: 1. meglevő állapot, 2. meglevő állapot vonalas rajza, 3. és 4. a homlokzat részletes analízise, 5. a tervezett állapot vonalas terve, 6. színterv, 7. részlettervek. A terv 2018-ban készült, a kivitelezés még várat magára. 

József krt. 31/b, Renovation facade
2018 + Facade + In progress
Location Budapest, József krt. 31/b,
Info

Budapest, Józsefváros, Palotanegyed. Az 1893-ban, Mayer Péter által, a három utcával határolt telekre tervezett hatalmas lakóépület a József körút egyik domináns alkotása. Ritka az ilyen sziget-szerű lakóépület a városban. A József körút 31/b. (Kölcsey utca 1. és Békési utca 2.) homlokzatai őrzik az eredeti, 1893-ben keltezett engedélyezési tervek emlékét, de a József körút esetében a jelenlegi állapot jelentősen eltér ettől. Előbbukantak az építés után készült fotók, melyek szerint a házat nem az eredeti tervek szerint, hanem attól jóval egyszerűbben építették fel. A fennmaradt főhomlokzati terv tanúsága szerint ez az épület kb. a Balettintézet homlokzatának tagoltságával és díszítetségével szeretett volna vetekedni. Egy elég hosszú tervezési folyamat után, végül a jelenlegi állapot felújítása mellett döntött a Társasház, de a földszinti zóna vissza fogja kapni az eredeti szépségét.  A kivitelezés még várat magára.