Weekend house, Balaton
2023 + Residential + In progress
Location Balaton
Info

A Balatonfelvidéken egy külterületi (szőlőhegy) telken lévő, régóta nyaralóként használt présház épület alapozásának, főfalainak és födémeinek felhasználásával egy télen is használható házat kellett létrehozni az egykori, rendkívül kusza, több ütemben készült épületállomány átalakításával. A gyökeres átalakítást igyekeztünk úgy tervezni, hogy a ház illeszkedjen a természeti és az épített környezetbe. Az egykori présház tájidegen és műszakilag színvonaltalan konstrukció volt, de előnye, hogy a terepszint alatti és a terepszint feletti beépítése viszonylag nagy, amit szerzett jogként értelmezve megalkothatunk egy vendégszobákkal is rendelkező lakóházat. Egy alig 6 méter széles, a hegyre merőleges gerincű, nyeregtetős-oromfalas, "balatonfelvidéki" házat terveztünk, amit egy visszhúzott, jóval keskenyebb és alacsonyabb, de szintén nyeregtetős-oromfalas keresztház egészít ki. A nyílásrend, az anyaghasználat, a részetképzés és az ornamentika a helyi karaktert követi, konzervatív, romantikus, szentmentális módon. A kis keresztházas, hegyre merőleges fő tömegtől mind szerkezetileg, mind anyaghasználatban markánsan elválasztva, elrejtve alakítottuk ki a növényzettel benőtt, völgy felőli homlokzatán szinte csak támfalként megjelenő, pinceszinti, lapostetős kubust.

Family house, Budatétény
2023 + Residential + In progress
Location Budapest
Info

Budapest XXII. kerületének (Budatétény) egy különös zugában, a Háros-sziget magasságában, a Dunapart ártéri erdejétől egy magas körgáttal leválasztott, néhány utcás területen terveztük a szokatlan lakóházat. Az utcai telekhatáron álló Őrtorony építéstörténetéről csak annyit tudunk, hogy a XX. század elején a dunai áruforgalom éber figyelése és a csempészet elleni beavatkozás gyors reagálású egységének riasztása volt a toronyban lévők dolga. A puha mészkő tömbökből épített tornyot felújítva megőrizzük, a torony mögötti, a szomszédhoz tűzfalasan csatlakozó épület tartószerkezetét is nagyrészt megtartjuk, de itt jelentős bővítést tervezünk. A lakószobákat magába fogadó, három szintes, karcsú torony mögött egy tömzsi, de karakteresen felfelé törekvő, magastetős épületrészben kaptak helyet a családi ház közösségi terei. A kompozíciót neutrális fehér kubusokkal egészítettük ki, melyek mintegy megtámasztják a vertikális hangsúlyokat. A bonyolult épület terveire 2023 tavaszán szereztük meg a jóváhagyást. 

Family house
2021 + Residential + In progress
Location Leányfalu
Info

We designed a residential house for a family with three children on the upper plateau of a steep plot of land with a northeast-facing slope overlooking the Danube. Previously classified as a recreation area, it is now dominated by family houses that are typically inhabited all year round. The expectation was to present an economical and energy-conscious design, with emphasis on the connection with the garden and long-term sustainability. During the process of acquiring the construction permit, it was somewhat difficult to harmonise the conflicting provisions of the local building regulations, the legal status and support structure design of the holiday home that previously stood on the plot and the requirements of the CSOK housing subsidy that the family obtained.